Top

CIENCIA E ARTE

CIENCIA E ARTE

Partindo do material elaborado na aula de ciencias sobre a Evolución das teorías atómicas e a teoría da orixe da vida, en educación plástica créase unha video creación con animación 2D.
A nosa intención é que a información científica se converte en obra de ARTE