Top

Common Cavity

Common Cavity

Nesta foto obsérvase a diversidade dalgúns dos múltiples microorganismos que habitan na nosa boca, na imaxe podemos observar unhas pequenas estruturas brancas que corresponden a anacos dunha moa a cal tenia unha carie, arredor deles un sen fin de vida microbiana, que se mostra coas súas diferentes e características formas e cores.
Como se pode apreciar vemos o espazo ocupado por cada especie, as estruturas formadas e a franxa que as separa.
Será esta a clave que fai que se desenvolvan as caries? A clave do éxito poden chegar a ser os biofilms? y Asemellarase esta forma de colonización á exercida polos microorganismos beneficiosos para as plantas? Unha vez máis a ciencia diránolo.