Top

En contacto co agua

En contacto co agua

Esta é unha fotografía dunha gota de auga sobre unha superficie obtida para levar a cabo medidas de goniometría. Medindo o ángulo tanxencial da devandita gota sobre unha superficie, pode saber o grao de hidrofobicidad que presenta a devandita superficie. É dicir, en que medida repele a auga. Canto maior sexa o ángulo, máis repulsión presentará a gota de auga polo material que forma a superficie.
Estas medidas serven para coñecer os cambios que sufriu unha superficie tras modificala quimicamente. É unha medida moi útil para o deseño e desenvolvemento de biosensores que polo xeral está formado por unha superficie metálica cuberta dunha capa de moléculas biolóxicas capaces de detectar biomarcadores asociados a enfermidades, infeccións ou respostas terapéuticas.