Top

Ensaio: Acerto ou Erro = Aparendizaxe

Ensaio: Acerto ou Erro = Aparendizaxe

Nesta imaxe do grupo de investigación Aprendizaje en Entornos Clínicos Reales e Simulados (AECRESI) pódese observar a recreación dun cuarto de Coidados Intensivos. Estas instalacións son utilizadas na formación dos alumnos e profesionais sanitarios mediante metodoloxías de autoaprendizaxe nas que se limitan os erros na práctica clínica e se conseguen melloras nos estándares de calidade asistencial.