Top

¿Invasión alienígena?

¿Invasión alienígena?

Unha das áreas de investigación da Enxeñaría de Tecidos é a rexeneración ósea, que estuda a reparación de defectos nos ósos producidos por lesións ou por enfermidades dexenerativas como a osteoartrite. Ao tratar algúns defectos maxilofaciais ou de gran tamaño, é necesaria a implantación de materiais biocompatibles que sexan capaces de axudar a rexenerar a lesión no menor tempo posible. Por iso, a investigación dos biomateriales in vitro é un paso fundamental para coñecer a súa futura aplicabilidade in vivo. Na imaxe pódese observar un ensaio de biocompatibilidad realizado no noso laboratorio. O material (en cor gris) é un disco de titanio coa superficie modificada por plasma e con depósitos de calcio e fósforo (elementos presentes nos ósos). Sobre o material encóntranse adheridas células MC3T3 (pertencentes a liñaxe osteoblástico, en verde) encargadas de formar o óso. A imaxe foi tomada a 950 aumentos, cun microscopio electrónico de varrido do “Centro Nacional de Microscopía Electrónica” situado no Campus de Excelencia Internacional de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid