Top

A Morte

A Morte

A morte é o resultado de varios factores polo que o corpo non é capaz de manter as constantes para sustentar a súa vida.
As células segundo pasan os anos, téñeno máis difícil para rexenerarse, isto e os problemas neurolóxicos son o que nos levan á morte natural. Este proceso comeza dende o primeiro día de vida de todos e cada un dos seres vivos.
A pesar de morrer, as uñas e o pelo seguen crecendo durante meses.