Top

A vida da televisión

A vida da televisión

Chámome Ruth, son estudante do IES Carlos Casares de Vigo, da clase 2ºC.
Despois deste Nadal decateime de que agora utilízase moito máis a tecnoloxía que antes.
A televisión é un sistema para a transmisión e recepción de imaxes en movemento e son a distancia que emprega un mecanismo de difusión. As primeiras emisións públicas de televisión efectuounas a BBC en Inglaterra en 1927; e a CBS e NBS en Estados Unidos en 1930.
Por iso o meu debuxo representa a transformación dun ollo humano nunha televisión antiga, algunha vez fixácheste en que as televisións antigas están formadas por distintos pixeis que as actuais? Un píxel, é a menor unidade homoxénea en cor que forma parte dunha imaxe dixital. As cores melloraron segundo pasa o tempo.