Top

Morte animal

Morte animal

A morte é un proceso terminal que consiste na extinción do proceso homeostático dun ser vivo, isto é, a extinción da vida. Unha morte natural é a que se produce por vellez ou enfermidade e non por un accidente ou traumatismo violento. Neste caso a pega morreu por enfermidade, xa que levaba sen voar varios días dando voltas pola facultade de veterinaria. Esta imaxe esta feita dous meses despois da súa morte no proceso de descomposición.