Top

Novos puntos de vista

Novos puntos de vista

Nesta imaxe obsérvase un simulador a escala real Simmnan Essential, un Airtraq Wifi e un Tubo IOT. Este novo dispositivo permite a visualización da vía aérea do paciente para unha mellor e máis segura realización da técnica de intubación orotraqueal por parte dos sanitarios. Permite á súa vez conexións remotas a diversos dispositivos de modo inarámico (móbiles, tablets, portátiles).