Top

Os recortes de educación

Os recortes de educación

A foto é unha crítica aos recortes sufridos na educación e na ciencia na actualidade. Isto é o noso xeito de protestar na clase contra os poucos recursos aos que podemos acceder no campo das ciencias. A foto simboliza que nos cortaron a luz, unha volta aos tempos escuros da ciencia.