Top

Porcelana de TXRF

Porcelana de TXRF

Nesta imaxe, que podería asemellarse a un prato de porcelana con gravados, obsérvanse diferentes microestruturas cristalinas formadas ao depositar uns poucos microlitros dunha mostra biolóxica, sobre un portamostras de cuarzo. As estruturas cristalinas fibrosas semellantes a fíos observadas na parte central corresponden á cristalización de proteínas, mentres que na parte máis externa obsérvanse cristais de cloruro sódico e potásico, formados ao secar a mostra depositada para ser posteriormente analizada pola técnica espectroscópica de raios X, a fluorescencia de raios X por reflexión total, abreviada como TXRF.

A TXRF é unha técnica espectroscópica microanalítica, capaz de analizar cualitativa e/ou cuantitativamente cantidades de mostra moi pequenas. É posible avaliar case todos os elementos da táboa periódica dende o aluminio ao uranio, e tamén facer un seguimento de elementos como o Ca, Ás, Au, Pt, Gd, Pb, Se, Cl, I, Br, entre outros, en diferentes matrices biolóxicas.

A imaxe foi adquirida con microscopio estereoscópico en modo simultáneo de transmisión e reflexión.