Top

Resina

Resina

A fotografía mostra un corte tanxencial de xilema de Pinus pinaster. A práctica de resinar piñeiros volve ter interese en España e a investigación, aplicada a desenvolver melloras nesta práctica tradicional e sostible, céntrase en aspectos da anatomía da madeira para dar resposta a preguntas ata agora respondidas pola forza do costume, o refrán ou os anos de experiencia. A tradición e a ciencia nun man a man con resultados en vermello e azul.