Top

Carballeira de San Xusto

Carballeira de San Xusto

A imaxe foi tomada na carballeira de San Xusto co río ao fondo. Nesta foto pódese observar a relación entre a natureza e ser vivo, os diferentes tipos de flora e fauna existentes na zona onde se poden buscar solucións aos problemas ambientais e a saúde, co fin de lograr unha mellora na calidade de vida dos seres humanos.

Nesta foto obsérvanse árbores que serven para a creación de casas, portas, mesas, etc. Ao fondo desta pódese observar un río no que se poden estudar os diferentes tipos de plantas e animais que viven neste e a súa evolución a través dos anos, encontrar plantas que poidan axudar á medicina na realización de medicamentos.

Pódese observar na foto a tardanza na caída das follas das árbores, xa que nestas datas xa deberían ter caído todas, co cal apreciase como o cambio climático puido afectar a esta zona.