Top

TUMOR COLLAGE

TUMOR COLLAGE

Móstrase unha colección de tumores de diferentes tamaños. As imaxes foron xeradas cun simulador de crecemento tumoral que creei para a miña tese doutoral. Utilizouse unha ferramenta chamada autómata celular e a linguaxe de programación C#. Cada célula ten un xenoma artificial. Este componse de 6 campos que se corresponden cos “hallmarks” do cancro (trazos que rexen a transformación de células normais en células malignas): autosuficiencia dos sinais de crecemento, insensibilidade aos sinais inhibidores do crecemento, evasión da morte celular programada, potencial de replicación ilimitada, angiogénesis sostida, invasión de tecidos e metástase. As diferentes cores das células correspóndense con diferentes mutacións no xenoma artificial de cada célula. Así, por exemplo, unha célula que non ten ningunha mutación (todos os “hallmarks” a OFF) píntase de cor gris mentres que unha célula con todas as mutacións posibles se pinta de cor negra.

A simulación comeza cunha única célula no centro sen mutacións. Co paso do tempo as células divídense por mitose (unha célula divídese en dous). As células filla, resultantes da división, herdan o xenoma da nai. Durante este proceso poden acontecer mutacións nos “hallmarks“.

Con este modelo pódese simular a difusión de medicamentos, especialmente tendo en conta a implicación das células nai do cancro na orixe do novo crecemento do tumor despois dunha terapia (recidivar). Tamén pode servir para deseñar dianas terapéuticas contra o cancro.