Top

Un forno na mira

Un forno na mira

A fotografía mostra o interior dun forno tubular horizontal. A única fonte de luz é a incandescencia do propio forno, debido ao uso dunha temperatura elevada duns 900ºC. No interior pódense observar o portamostra (obxecto trapecial) e o medidor de temperatura (obxecto redondo). Na investigación de materiais utilízase este tipo de dispositivo para a síntese de carbóns activados. Estes materiais teñen unha superficie específica interna moi elevada. Grazas á súa porosidade poden ser utilizados nun gran número de aplicacións. No campo de enerxías renovables, por exemplo, estes materiais están investigados como adsorbentes para almacenar gases de combustión alternativos como o metano ou o hidróxeno [1,2].

[1] Kunowsky, M., Marco-Lozar, J. P., Oya, A., Linares-Solano, A. Hydrogen storage in CO2-activated amorphous nanofibers and their monoliths. Carbon, 2012, 50(3), 1407-1416.

[2] Marco-Lozar, J. P., Kunowsky, M., Suárez-García, F., Carruthers, J. D., Linares-Solano, A. Activated carbon monoliths for gas storage at room temperature. Energy & Environmental Science, 2012. DOI:10.1039/c2ee22769j