Top

Uomo Universale

Uomo Universale

Xenio polifacético, nos seus apuntamentos Leonardo Da Vinci deixou constancia da importancia que concede ao método na súa investigación.
“Ao abordar un problema científico, dispoño primeiro de diversos experimentos, xa que pretendo determinar o problema demostrando logo que os corpos se ven obrigados a actuar dese modo. Ese é o método que hai que seguir en todas as investigacións da natureza”.
No meu debuxo pretendín ilustrar con acuarelas e témperas estas afirmacións de Leonardo.