Top

VÓRTICE DE PREPARACIÓN DE CULTIVO

VÓRTICE DE PREPARACIÓN DE CULTIVO

No noso día a día no laboratorio, necesitamos preparar litros e litros dos nosos medios de cultivo, cos cales intentaremos o crecemento das nosas bacterias, que nos axudarán a identificalas e a coñecelas profundamente.

Nas horas de preparación de cultivos ese vórtice formado polo axitador co seu imán é un momento moi relaxante e case hipnótico.