Top

Dandelion

Dandelion

O noso grupo de investigación traballa no desenvolvemento duns curiosos materiais que no futuro serán capaces de almacenar unha gran cantidade de información. Se trata duns cristais con características especiais e que presentan una resposta determinada ante a presenza de campos magnéticos e eléctricos, son os chamados “materiais multiferroicos”. Con estes cristais poderíanse deseñar memorias dixitais que fosen moito máis pequenas e con maior capacidade de almacenamento de datos cas que existen na actualidade.

Na fotografía podemos ver unha esfera formada por centos, quizais miles, de cristais dun destes compostos. Estes cristais, que teñen unha forma laminar e presentan un tamaño duns poucos micrómetros, crecen formando estruturas concéntricas de singular beleza coma esta que recorda a un dente de león.
——————————————————-
Nuestro grupo de investigación trabaja en el desarrollo de unos curiosos materiales que en el futuro serán capaces de almacenar una gran cantidad de información. Se trata de unos cristales con características especiales y que presentan una respuesta determinada ante la presencia de campos magnéticos y eléctricos, son los llamados «materiales» multiferroicos. Con estos cristales se podrían diseñar memorias digitales que sean mucho más pequeñas y de mayor capacidad de almacenamiento de datos que las que existen en la actualidad

En la imagen podemos ver una esfera formada por cientos, tal vez miles, de cristales de uno de estos compuestos. Estos cristales, que tienen una forma laminar y tienen un tamaño de unos pocos micrómetros, crecen formando estructuras concéntricas de singular belleza como esta que recuerda a un diente de león.