Top

Outro xeito de fotografiar

Outro xeito de fotografiar

A tecnoloxía LiDAR (Light Detection and Ranging) é unha ferramenta cada vez máis utilizada en diversos campos, entre os que se atopa o forestal. Este sistema, instalado en avións ou helicópteros, consta dun sensor láser que pode medir precisamente tanto a cota do terreo como a da vexetación, por medio de multiples “disparos” cara a superficie, rexistrando o tempo de rebote dos mesmos e calculando a altura de cada un.

Esa información de cada punto, debidamente xeoreferenciada, combínase para formar imaxes bidimensionais ou tridimensionais, facilitando a análise da estructura forestal de xeito rápido e preciso. Inventarios de grandes e non tan grandes superficies, modelo de combustibles para prevención de incendios forestais, zonificación de montes, hidroloxía forestal ou cálculo do secuestro de carbono son algunhas das aplicacións desta tecnoloxía no eido forestal, toda unha revolución, comparable á acontecida coa aparición das imaxes aéreas.

___________________________________________________________________

La tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) es una herramienta cada vez más utilizada en diversos campos, entre los los cuales se encuentra el forestal. Este sistema, instalado en aviones o helicópteros, consta de un sensor láser que puede medir precisamente tanto la cota del terreno como la de la vegetación, por medio de multiples «disparos» hacia la superficie, registrando el tiempo de rebote de los mismos y calculando la altura de cada uno.

Esa información de cada punto, debidamente georeferenciada, se combina para formar imágenes bidimensionales o tridimensionales, facilitando el análisis de la estructura forestal de manera rápida y precisa. Inventarios de grandes y no tan grandes superficies, modelo de combustibles para prevención de incendios forestales, zonificación de montes, hidrología forestal o cálculo del secuestro de carbono son algunas de las aplicaciones de esta tecnología en el terreno forestal, toda una revolución, comparable a la ocurrida con la aparición de las imágenes aéreas.